Sportvereniging DIO Etten-Leur
Body FitZumba®/BootcampGymfit dames

Zumba®/Bootcamp
Gymfit dames
Turnen - springgroep
Body Fit
Gymfit gemengd (naGALM)
  meer groepen ...

Nieuws en Agenda Foto"s Groepen Lesrooster Contributie Over Sportvereniging DIO Contact
Grafisch Centrum Etten-Leur
Sportvereniging DIO (afgekort als svDIO) is meer dan vijfenzestig jaar geleden opgericht als een gymnastiek vereniging. Gym en turnen zijn nog steeds de belangrijkste activiteiten binnen onze ...
Meer over SV DIO ...
Sportvereniging DIO
Doelen 1c
4875 AD Etten-leur
Meer contactgegevens ...

S.V. Dio Etten-Leur » Contributie

Contributie

Contributie per 4 maanden

Body Fit54,00
Gymfit dames54,00
Gymfit gemengd (naGALM)54,00
Kleutergym46,00
MBVO46,00
Turnen46,00
Turnen - demonstratieteam10,00
Turnen - springgroep46,00
Zumba®/Bootcamp67,00

Meer informatie

Bij svDIO betaalt u een jaarcontributie gespreid over 3 betaalperiodes

1e periode: september, oktober, november, december
2e periode: januari, februari, maart, april
3e periode: mei, juni, juli, augustus

Genoemde contributie bedragen gelden voor 1 uur in de week les mt uitzondering van Zumbakidz, kaboutergym en kinderyoga, deze lessen zijn 45 minuten per week. Zijn lessen langer dan een uur wordt naar rato de contributie berekend.

Aanmelden kan te allen tijde bij de leid(st)er van de groep. Ook voor het volgen van een proefles kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de leid(st)er van de groep. De contactgegevens vindt je onder het kopje 'contact'.

Bij inschrijving wordt € 5 inschrijfgeld verschuldigd (dit wordt in de eerste incasso meegenomen).
Je betaald altijd contributie per hele periode (dus ongeacht het moment van inschrijven)!

Het lidmaatschap kan per betalingsperiode beëindigd worden door af te melden tot 1 week voor het einde van de periode bij de leid(st)er van de groep én schriftelijk (Meesterhof 1, 4871MA Etten-Leur of info@svdio-ettenleur.nl). Bij te laat opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met een hele periode verlengd.

Contributie wordt via automatische incasso geïnd (waarvoor een machtiging dient te worden afgegeven).

Leden die bij 2 of meer groepen lessen volgen, krijgen een korting van 10% op de contributie van de goedkoopste groep(en).

Kinderen die turnen in het demonstratieteam betalen 10 euro per vier maanden bovenop de contributie in hun reguliere turn groep. Er kan alleen deelgenomen worden aan het demonstratieteam als er minimaal in 1 andere reguliere turnles meegedaan wordt en na een geslaagde auditie.

Deelname aan lessen en/of activiteiten van svDIO geschiedt op eigen risico.

svDIO is een vereniging, die voor een heel belangrijk deel draait door de inzet van vele vrijwilligers. Zij doen allemaal hun uiterste best om de lessen conform het lesrooster aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat - bijvoorbeeld door ziekte - een les komt te vervallen. Lesuitval is op zich geen reden tot compensatie van contributiegelden, evenmin als situaties van overmacht.

Sportief Etten-Leur

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!